اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 392
تعداد پذیرش 145
تعداد عدم پذیرش 172

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 68
تعداد مشاهده مقاله 10276
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1648
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 97 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 162 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 223 روز
درصد پذیرش 37 %