تعداد مقالات: 1861
306. ارزیابی مقاومت مکانیکی بتن خودتراکم حاوی الیاف تحت حرارت های بالا

دوره 34.2، شماره 4.2، زمستان 1397، صفحه 15-24

10.24200/j30.2019.1443

علی صدرممتازی؛ بهزاد طهمورسی؛ محمدصادق طهمورسی


311. مدل‌سازی آزمایشگاهی کمانش موضعی خطوط لوله‌ی دریایی دارای خوردگی تحت بارگذاری محوری متناوب

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 17-24

محمد پیکانو؛ مصطفی زین الدینی؛ محمد معتمدی


313. ارزیابی رفتار ماسه‌ی زهکشی‌نشده با استفاده از پارامتر حالت

دوره 31.2، شماره 2.2، تابستان 1394، صفحه 17-26

توحید اخلاقی؛ نسرین وفائی؛ هوشنگ کاتبی


316. بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 19-22

علی جزایری قره باغ؛ جواد ملا؛ محمدرضا رضایی؛ مهدی پورعبدلی


317. رفتار بهبود یافته آزمایشگاهی و تحلیلی میراگر فلزی آکاردئونی تحت تأثیر افزایش لایه‌ها

دوره 31.2، شماره 3.1، پاییز 1394، صفحه 19-29

فریبرز ناطقی الهی؛ مهدی تربت اصفهانی


318. بررسی آزمایشگاهی فرسایش رسوب های چسبنده در حضور رسوب های درشت دانه بستر

دوره 36.2، شماره 3.2، پاییز 1399، صفحه 19-28

10.24200/j30.2019.52750.2505

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ مرضیه قاسمی؛ زهرا طاهری


319. تحصیلات تکمیلی در ایران: تنگناها و راهکار‌ها

دوره 15، 16- ویژه نامه، تابستان 1378، صفحه 20-24

ابوالحسن وفائی


320. رفتار دیوارهای برشی مرکب تحت بارگذاری لرزه‌یی

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 21-31

فرازد حاتمی؛ علی رضا رهایی


321. معرفی سطوح گسیختگی انتقالی ـ دورانی و کاربرد آنها در مسائل ظرفیت باربری

دوره 2-27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-31

فرج اله عسگری؛ نوید گنجیان؛ اورنگ فرزانه


322. تأثیر زبری سطح روی الگوی توزیع سرعت سیال درون شکستگی سنگی

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-28

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار؛ مجتبی مهرجویی


325. طراحی لرزه‌یی بهینه‌ی قاب‌های خمشی بتن مسلح با رویکرد طراحی براساس عملکرد به‌کمک روش انرژی

دوره 2-27، شماره 2، بهار 1390، صفحه 23-29

محسن تهرانی زاده؛ فاطمه سادات اخوان حجازی