تعداد مقالات: 1902
95. فهرست فارسی مقالات

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 2-2


96. شناسنامه مجله

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 2-2


97. سرمقاله

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 2-2


98. سرمقاله

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 2-2


99. مدل‌سازی دیوارهای خاکی مسلح‌شده با نوارهای فلزی به‌روش اجزاء مجزا

دوره 25، شماره 48.1، تابستان 1388، صفحه 3-13

غلامحسین رودی؛ علی اصغر میرقاسمی