تعداد مقالات: 2004
تصفیه و دفع فاضلاب در تهران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 58-60

جلال‌الدین شایگان


زباله‌ی جامد خطرناک و وضعیت آن در تهران

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تیر 1382، صفحه 62-68

پریوش مصلحی مصلح آبادی


کاربرد بالقوه‌ی آنزیم‌ها در تصفیه‌ی ضایعات

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تیر 1379، صفحه 62-75

احمد نصیراحمدی؛ محمد پازوکی


جهانی شدن و پیامد‌های آن بر برنامه‌ریزی آموزشی در دانشگاه‌های ایران

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، فروردین 1381، صفحه 67-74

یدالله مهرعلی‌زاده؛ محمدعلی نائلی


سیاستگذاری علوم و تکنولوژی - برنامه‌ریزی و اجراء

دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 67-73

جعفر مهراد


تفکیک‌پذیری چندگانه‌ی رویه ها با توپولوژی دلخواه به وسیله ی وارون تظریف «دو»

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 70-77

نظام‌الدین مهدوی امیری؛ فرامرز فامیل سماواتی


یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 70-78

شادی حاجی نوروزی؛ سیدتقی اخوان نیاکی


معرفی کارنامه پژوهشی دانشکده‌های شیمی و مهندسی عمران شریف (74)

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 71-82


معرفی کتاب

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، فروردین 1387، صفحه 71-72


سنجش و تحلیل بهینه‌ی فرایند‌های غیر مستقیم ابزار‌سازی سریع به روش تحلیل مراتبی (AHP)

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 75-85

یگانه خویی؛ سیدحسین میرحسینی؛ عبدالرضا سیم‌چی


تکنولوژی چرخه سوخت هسته‌ای (1)

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 75-79

جمشید کمالی


معرفی کتاب

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تیر 1378، صفحه 79-82


خلاصه مقالات

دوره 12، شماره 12، فروردین 1375، صفحه 83-86


معرفی کتاب

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 85-89


معرفی کتاب

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 95-98


تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی سیستم دال و دیوار بتنی به‌روش ایستای غیرخطی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 95-100

محسن تهرانی زاده؛ شیما عزیززاده