تعداد مقالات: 2004
بررسی اثر رکوردهای زلزله‌های حوزه‌ی نزدیک حاوی پالس در پاسخ لرزه‌یی یک سیستم خاک ـ شمع ـ سازه

دوره 33.2، شماره 2.1، شهریور 1396، صفحه 115-125

10.24200/j30.2017.4545

سعید عباسی کرافشانی؛ علیرضا اردکانی؛ منصور یخچالیان


اثر عمق قرارگیری تونل بر رفتار سازه‌ی تونل‌های شهری تحت اثر حرکت قوی زمین

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 117-126

علی کمک پناه؛ بهنام شاه محمدی


اثر افزودن سیمان بر ناهمسانی مقاومتی ماسه در بارگذاری‌های فشاری و کششی (کاهش فشار محوری)

دوره 2-29، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 117-125

کاظم فخاریان؛ سارا حیدری گلفزائی؛ امیرحسین اقبالی


تولید توابع شتاب زمان دوام با استفاده از تبدیل موجک و الگوریتم‌های بهینه‌سازی

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 117-124

علی کاوه؛ وحیدرضا مهدوی داهوئی


شبیه‌سازی سه بعدی حفره‌ی آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه پل با دیواره‌ی قائم با نرم‌افزارFLOW-3D

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 117-123

هاجر حسینی؛ نادر هاتف؛ ناصر طالب بیدختی


بررسی تجربی و تئوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی فولادی

دوره 2-30، شماره 4.2، دی 1393، صفحه 117-125

یوسف حسین زاده؛ مجید برقیان؛ مجتبی امتناع؛ مصطفی خالصه دهقان


تقویت دیوار برشی فولادی پس از ایجاد گشودگی

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 117-124

ابوالفضل عربزاده؛ مهرداد شفیعی علویجه


بررسی تأثیر مشخصات المان مرزی در رفتار دیوارهای برشی بتنی کوتاه

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 119-127

فرهاد محمدی دارانی؛ عبدالرضا سروقد مقدم


ارزیابی روش زمان دوام در آنالیز لرزه‌یی سیستم لرزه‌بر قاب مقاوم جانبی T شکل

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 119-128

مهدی گرزین؛ حسین تاجمیر ریاحی؛ پیام اشتری


مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر ضریب شکل مخزن در خصوصیات سیلاب ناشی از شکست سدها

دوره 32.2، شماره 1.2، خرداد 1395، صفحه 119-125

طاهره سادات میرمحمدحسینی؛ احمد طاهرشمسی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


تعیین نشست‌ تفاضلی مجاز ساختمان‌های قاب خمشی فولادی بر مبنای سطح عملکرد

دوره 34.2، شماره 4.1، اسفند 1397، صفحه 119-129

10.24200/j30.2019.1438

میثم غلامی؛ علیرضا باقریه؛ امین محب خواه؛ مهدی مرادی


پیشنهاد مهاربند کابلی جدید برای مقاوم‌سازی قاب‌های فولادی

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 121-127

مهدی نجفی؛ مجید برقیان