تعداد مقالات: 1990
1527. بررسی اثر پیش تنیدگی در پایه‌های پل بتنی

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 121-131

10.24200/j30.2019.1447

متین اشرف خراسانی؛ اصغر وطنی اسکویی؛ سعید معدنی


1528. نقد و بررسی تفاوت شرایط عمومی پیمان ایران با شرایط قراردادهای بین‌المللی

دوره 2-28، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 123-129

شهریار محمد کریمی؛ سید مجتبی حسینعلی پور؛ نادر عربشاهی


1530. بررسی تاثیر اسلامپ بتن در ظرفیت باربری فشاری ریزشمع بتنی درجا (مطالعه موردی ساختگاه سرخرود)

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 123-129

عیسی شوش پاشا؛ رضا نورزاد؛ محمدحسن کاشی پور؛ سیدجواد جلالی


1531. بررسی تأثیر استفاده از جداساز در عملکرد لرزه یی مخازن هوایی آب

دوره 35.2، شماره 1.2، خرداد 1398، صفحه 123-130

10.24200/j30.2018.1970.2047

اصغر وطنی اسکویی؛ بهزاد انتظاری


1535. بررسی بتن حاوی پوزولان کاشی ضایعاتی به همراه میکروسیلیس

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 125-133

داود توکلی؛ علی حیدری


1536. بهینه‌سازی حایل‌های پایدار شده با میخ با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

دوره 32.2، شماره 2.2، شهریور 1395، صفحه 125-137

علی کمک پناه؛ احسان آموزش


1537. بررسی عددی پایداری شیروانی ماسه‌یی روی رس نرم بهسازی شده با ستون سنگی

دوره 32.2، شماره 3.2، آذر 1395، صفحه 125-132

محمدجواد شعبانی رمنتی؛ محمدعلی روشن ضمیر


1539. پاسخ لرزه یی ریزشمع‌های زاویه دار در خاک‌های لایه‌دار

دوره 34.2، شماره 3.2، آذر 1397، صفحه 125-133

10.24200/j30.2018.1419

واحد قیاسی؛ فرانک محمدی دهشال


1545. اثر نانو سیلیس و الیاف پلی پروپیلن در مقاومت سایشی بتن

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 127-130

آرمین منیرعباسی


1546. بهینه سازی طراحی قاب های خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم تقریب سازگار

دوره 33.2، شماره 2.1، شهریور 1396، صفحه 127-134

10.24200/j30.2017.4548

علیرضا حبیبی؛ مبین شهریاری؛ حسن رستمی


1547. بررسی شکل‌پذیری اتصالات L و T شکل دیوارهای D۳ پانل تحت بارگذاری جانبی و ثقلی

دوره 2-29، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 129-139

امیر حسین سنگکی؛ ابوالحسن وفائی؛ محمدزمان کبیر؛ طیبه گلی


1549. تأثیر پیش‌تصفیه‌ی ازن‌زنی در فرایند فتوکاتالیستی چسبیده ـ معلق در تصفیه‌ی فاضلاب رنگی و تعیین شرایط بهینه‌ی آن

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 129-136

فرهاد قادری زفره ئی؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست؛ رسول صراف ماموری


1550. بررسی مقاومت شکست مخلوط‌های آسفالتی اصلاح‌شده با استفاده از آزمایش نیم‌دیسک تحت بار خمشی

دوره 31.2، شماره 3.1، مهر 1394، صفحه 129-135

حمید بهبهانی؛ محمدرضا محمدعلیها؛ سمیه آقاجانی شهریور؛ حسن آسایش زارچی