تعداد مقالات: 1956
1576. معرفی کتاب

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 88-90


1578. تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی


1579. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 96-100


1580. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 96-96


1581. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 97-100


1583. چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 104-100


1584. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 27، تابستان 1383، صفحه 104-104


1585. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 105-105


1586. تأثیر محصورشدگیِ اجزای مرزی با کامپوزیت F‌R‌P در رفتارِ دیوارِ برشی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 111-118

مریم محمدی انایی؛ داود مستوفی نژاد


1589. معرفی کتاب

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 119-121


1593. تحلیل عددی استاتیکی عملکرد زهکش چتری در تونل پوشش‌دار دایروی عمیق تحت تراوش پایدار

دوره 32.2، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 121-133

محمود هاشمی؛ علی حسین بالام؛ علی باقری نسب


1595. ارزیابی تجربی رفتار خمشی تیرهای بتن‌آرمه ی خودتراکم حاوی الیاف تحت بارگذاری سیکلی

دوره 31.2، شماره 4.1، زمستان 1394، صفحه 125-133

حمیدرضا توکلی؛ مسعود فلاح تبار


1597. روش جدید تشخیص آسیب بر مبنای تبدیل موجک در قاب‌های خمشی ساختمانی

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 127-136

فردین رئوفی؛ امید بهار


1598. چالش‌های پیش رو در بهره‌گیری از روش «تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه» در ایران

دوره 33.2، شماره 1.2، بهار 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.1110

محمدحسن سبط؛ وحید شاه حسینی؛ حسین حجرالاسودی


1600. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 129-138