تعداد مقالات: 2004
شبیه‌سازی تحلیلی فرایند نمونه‌سازی سریع در محیطی مجازی

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 86-91

محمود هوشمند؛ علیرضا مختار


خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 15، 16- ویژه نامه، تیر 1378، صفحه 86-82


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 15، 17- ویژه‌نامه، تیر 1378، صفحه 86-86


معرفی کتاب

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 88-90


تحلیل عددی تاثیر پارامتر‌های موثر در فرایند تزریق در محیط‌های سنگی ناپیوسته

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 93-100

صمد ولی پورشکوهی؛ علی مرتضوی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 96-100


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تیر 1384، صفحه 96-96


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 97-100


چکیده مقالات پژوهشی به انگلیسی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 104-100


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 104-104


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 105-105


تأثیر محصورشدگیِ اجزای مرزی با کامپوزیت F‌R‌P در رفتارِ دیوارِ برشی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 111-118

مریم محمدی انایی؛ داود مستوفی نژاد


معرفی کتاب

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 119-121


تحلیل عددی استاتیکی عملکرد زهکش چتری در تونل پوشش‌دار دایروی عمیق تحت تراوش پایدار

دوره 32.2، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 121-133

محمود هاشمی؛ علی حسین بالام؛ علی باقری نسب