تعداد مقالات: 2004
چالش‌های پیش رو در بهره‌گیری از روش «تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه» در ایران

دوره 33.2، شماره 1.2، خرداد 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.1110

محمدحسن سبط؛ وحید شاه حسینی؛ حسین حجرالاسودی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 129-138


معرفی کتاب

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 130-133


چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 131-144

اقبال شاکری؛ محمدرضا افشار؛ امید امیری


مقایسه آیین نامه های مختلف برای تعیین ظرفیت باربری محوری شمع‌ها

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 131-138

محمدمهدی احمدی؛ احسان کشمیری


بررسی اثر افزودن الیاف موکت در افزایش فشار آب حفره‌یی در ماسه‌ی انزلی به کمک دستگاه تانک شفاف

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 133-140

رضا جمشیدی چناری؛ آرش یوسفی برندق؛ محمدباقر اسفندیاری صومعه سرایی


مدل بهینه‌سازی طراحی سازه‌های کنترل شیب جهت پایداری رودخانه‌ها

دوره 34.2، شماره 3.1، آذر 1397، صفحه 133-141

10.24200/j30.2018.1415

سعیده آدینه؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ سعید علیمحمدی؛ حسین قریشی


تأثیر نسبت ضخامت ورق اتصال تیر به ستون فلزی پرشده با بتن در رفتار لرزه‌یی اتصال

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 133-143

10.24200/j30.2019.1449

سیدحسین حسینی لواسانی؛ سجاد پولکی؛ رضا خوشنویسان


ارزیابی ضرایب تبدیل شتاب زلزله‌ی طرح به شتاب‌های سطوح مختلف زلزله برای شهرستان‌های ساری و فریدون‌شهر

دوره 2-30، شماره 3، مهر 1393، صفحه 135-142

موسی محمودی صاحبی؛ ابوالفضل سلطانی؛ شهرام صیدی سیدشکری


ارزیابی گیرداری جزئی موجود در اتصالات ساده‌ی فولادی با نبشی تحت بارگذاری ثقلی

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 137-146

سامان باقری؛ نوید وافی تبریزی


ارزیابی روابط کاهندگی در تطبیق با مجموعه‌ی داده‌های فلات ایران

دوره 31.2، شماره 1.1، فروردین 1394، صفحه 137-146

سحرالسادات راه پیما؛ علیرضا آذربخت