تعداد مقالات: 1990
1677. تدقیق اثر جریان‌های ثانویه در توزیعِ عرضیِ میانگینِ عمقیِ سرعت در کانال مرکب

دوره 36.2، شماره 2.1، شهریور 1399، صفحه 151-159

10.24200/j30.2018.51107.2372

سید محمدرضا علوی مقدم؛ میلاد بردبار


1678. بررسی عددی رفتار پی های نواری روی شیب های ماسه یی آلوده به نفت خام و نفت گاز

دوره 36.2، شماره 2.2، شهریور 1399، صفحه 151-158

10.24200/j30.2019.52129.2456

علیرضا جوکار؛ علیرضا حاجیانی بوشهریان


1680. تأثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 153-160

10.24200/j30.2018.51067.2369

محمدرضا احدی؛ علیرضا سرکار؛ مهرزاد گودرزی


1681. داده‌کاوی تخلفات رانندگان ناوگان باری ایران تحت شرایط مختلف رفتار راننده، ناوگان و سفر

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 153-161

10.24200/j30.2020.54516.2649

عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ احسان ایازی؛ علی مقدری


1683. اثر دست‌خوردگی در رفتار دینامیکی نمونه‌های ماسه یی در آزمایش‌های ستون تشدید

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 159-169

10.24200/j30.2019.53676.2571

سمیه احمدی؛ عطا آقایی آرایی؛ حمید مهرنهاد؛ ناهید عطارچیان؛ ایرج رحمانی؛ امیر سعید سلامت؛ حسین حسنی


1684. تعیین ضریب شکل بهینه ی دیسک نیم دایره با لبه ی ترک خورده تحت بار فشاری یکنواخت (ECSD)

دوره 35.2، شماره 2.2، شهریور 1398، صفحه 165-172

10.24200/j30.2018.2173.2125

ابراهیم خلیل زاده وحیدی؛ علی پرمنون؛ رویا رئیسی


1690. خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 69-72


1691. مروری برکنگره ملی مهندسی شیمی ایران "تجربه چهارم"

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 70-72


1692. معرفی کتاب

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، دی 1375، صفحه 70-72


1693. پست الکترونیکی؛ شبکه‌های آموزش و پژوهش

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 73-75

ابراهیم مقیب‌زاده مشایخ


1695. خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 85-88


1696. معرفی کتاب

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، دی 1380، صفحه 92-93


1698. خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 94-91


1699. معرفی کتاب

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تیر 1379، صفحه 99-102


1700. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 100-100