تعداد مقالات: 1908
1726. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 137-142


1728. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 140-140


1732. بررسی رفتار کنترل‌کننده‌های اصطکاکی برای حفاظت لرزه‌یی تجهیزات حساس

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 147-154

تورج تقی‌خانی؛ هادی صالحی


1734. شناسنامه و فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 149-159


1738. شناسنامه و فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 154-154


1742. فهرست و شناسنامه مقالات به انگلیسی

دوره 2-30، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 156-156


1743. شناسنامه و فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 156-157


1750. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 2-28، شماره 2، بهار 1391، صفحه 158-158