خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، دی 1376، صفحه 94-91


معرفی کتاب

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تیر 1379، صفحه 99-102


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 100-100


محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، آذر 1386، صفحه 101-106

حمید رضا خاتمی؛ محمد رنجبر؛ مهین شفیعی


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 101-101


فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 104-104


زمین‌لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزادراه رشت ـ قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 119-127

سیدعبدالله اکرامی راد؛ ابوالفضل اسلامی؛ جواد رزاقی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، فروردین 1386، صفحه 124-128


طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودرو بادی ایرفویلی

دوره 24، شماره 44، مهر 1387، صفحه 125-134

مرتضی خیاط؛ منوچهر راد


معرفی کتاب

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 127-129


بهره‌گیری از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه

دوره 33.2، شماره 1.1، خرداد 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.2454

وحید شاه حسینی؛ محمدحسن سبط؛ حسین حجرالاسودی


کاربرد مدل‌های آماری بِیزی در تحلیل داده‌های فیزیکی و شیمیایی آب‌های سطحی شمال و نوب شرق تهران

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 133-145

غلامرضا اسدالله‌فردی؛ سیدیاسر صمدی؛ محمدرضا مشکانی


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، مهر 1382، صفحه 136-140


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 2-29، شماره 3، آذر 1392، صفحه 140-149