تعداد مقالات: 2003
چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 155-164


مطالعه تأثیر مشخصات هندسی ژئوسل بر ظرفیت باربری پی سطحی مستقر بر خاک مارن اشباع

دوره 37.2، شماره 3.2، آذر 1400، صفحه 157-166

10.24200/j30.2021.57067.2892

منصور شریعتی؛ مهدی خداپرست؛ حامد بایسته؛ امیر خوش گفتار


چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 42، خرداد 1387، صفحه 183-188


خلاصه مقالات

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 53-55


معرفی کتاب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 64-66


معرفی کتاب

دوره 11، شماره 10، اردیبهشت 1374، صفحه 65-69