تعداد مقالات: 1908
1801. معرفی کتاب

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 132-136


1804. تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی


1805. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 129-136


1806. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 139-144


1807. بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو


1808. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 135-135


1809. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 144-144


1810. معرفی کتاب

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 90-93


1812. مطالعه آزمایشگاهی دوام و خصوصیات مکانیکی بتن حاوی ریزدانه و درشت دانه تایر بازیافتی به همراه دوده سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

10.24200/j30.2019.51631.2422

مسعود سعادت خوش؛ محمد صادق دهقان؛ فرزین بهلولی؛ مهدی آرزومندی؛ مجتبی کریمائی طبرستانی


1819. تخمین پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام در مدل روندیابی سیلاب با الگوریتم نوین سنجاقک

دوره 37.2، شماره 2.1، تابستان 1400، صفحه 3-10

10.24200/j30.2020.55391.2726

سعید خلیفه؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


1820. هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق

دوره 37.2، شماره 2.2، تابستان 1400، صفحه 3-12

10.24200/j30.2021.55415.2729

سعید صالحی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی پرموده


1821. ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین‌نامه بارگذاری ایران

دوره 37.2، شماره 2.1، تابستان 1400، صفحه 11-18

10.24200/j30.2020.54912.2685

آرمان کاکایی؛ محمد رشید سلیمی؛ روشنک آماده؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی


1823. مطالعه عددی و پارامتریک رفتار غیرخطی دیوار برشی مرکب سوراخدار

دوره 37.2، شماره 1.2، بهار 1400، صفحه 13-23

10.24200/j30.2020.54966.2689

مهدی عبادی جامخانه؛ مسعود احمدی


1825. بررسی رفتار استاتیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده با و بدون بازشو

دوره 37.2، شماره 1.1، بهار 1400، صفحه 23-33

10.24200/j30.2020.54704.2662

فرهاد بهنام فر؛ هادی صیادپور؛ آرش محمدی فارسانی؛ مرتضی امیدی