تعداد مقالات: 2015
بررسی تأثیر گام بسامدی در میرایی مودی شناسایی‌ شده در یک شبکه ی دولایه

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 105-115

10.24200/j30.2020.55665.2772

سجاد صالحی؛ سید امین مصطفویان؛ محمد رضا داودی


کنترل بهینه ی سکوی شابلونی تحت ارتعاش های امواج دریا با میراگر جرمی هماهنگ شده ی فعال

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 107-117

10.24200/j30.2020.55849.2784

مازیار فهیمی فرزام؛ سید علی موسوی گاوگانی؛ بابک علی‌نژاد؛ گابریل بکتاش


شبیه سازی عددی تولید موج در یک تانک دارای حرکت دیواره و کف

دوره 37.2، شماره 2.1، شهریور 1400، صفحه 113-119

10.24200/j30.2020.54710.2663

حامد اختری شیشوان؛ ایرج میرزایی؛ نادر پورمحمود؛ سلیمان حمزه پور


پاسخ لرزه‌یی برون‌صفحه‌ی درّه‌ی آبرفتی گوسی

دوره 37.2، شماره 2.2، شهریور 1400، صفحه 115-130

10.24200/j30.2020.56151.2801

مهدی پنجی؛ سعید مجتبی زاده حسنلوئی


آنالیز خرابی پیش رونده ی ساختمان های دال تخت با درنظرگرفتن اثر پس پانچ

دوره 37.2، شماره 1.1، خرداد 1400، صفحه 131-141

10.24200/j30.2020.54914.2683

اسماعیل موسی پور؛ واحد قیاسی؛ رحمت مدندوست


یک مدل بهینه سازی چندهدفه برای حل مسئله‌ی چیدمان سایت‌های ساخت و ساز با در نظر گرفتن

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 145-155

10.24200/j30.2020.55611.2752

عبدالرسول پرهیزگار شریف؛ علیرضا لرک؛ عبدالرسول تلوری


بررسی عوامل مؤثر در انتقال رسوب در جریان غیرماندگار

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 145-155

10.24200/j30.2021.58434.2978

سیدعلیرضا اسماعیلی؛ سعید گوهری؛ مجید حیدری