تعداد مقالات: 2015
طول فعال خطوط لوله انتقال گاز در برابر زمین‌لغزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59429.3049

اکبر واثقی؛ سهیل همتی


بررسی تاثیرالمان زبری در وجه بالادست پایه پل بر جریان‌های پایین رونده با استفاده از آنالیز طیف قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.57666.2925

امین محمودی مقدم؛ سعید صالحی؛ طیب صادقی فر


بهینه یابی سطح گسیختگی بحرانی در شیروانی های غیراشباع تحت بارش باران با الگوریتم برخورد اجسام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59000.3016

شراره سادات ناصری؛ حامد صادقی؛ امیر اکبری گرکانی


ارزیابی رفتار دیوار برشی بتنی مسلح دارای گشودگی نامنظم تحت زلزله حوزه نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59070.3023

ابوالفضل عرب زاده؛ امیرپویا غلامرضایی


اثر توام نرخ بارگذاری و طول شکاف بر مقاومت کششی برزیلی سنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59263.3038

پیام اسدی؛ احمدعلی فخیمی


ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی سطح مشترک بتن و آسفالت بازیافتی با ژئوسنتتیک با استفاده ازآزمایش برش مستقیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58653.2989

محمود حسنلوراد؛ حسین حیرتی؛ علیرضا اردکانی


شناسایی ترک در سازه های مصالح بنایی به کمک بینایی کامپیوتر بر اساس یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59496.3055

علی بخشی؛ محمد موسوی


آنالیز تاب‌آوری لرزه‌ای سازه‌های شبکه قطری بلند مرتبه با پیکربندی پیرامونی مختلف بر اساس معیار شاخص نیرومندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58867.3012

مهیار روشنی؛ افشین مشکوه الدینی؛ علی معصومی


بررسی آزمایشگاهی کاربرد ذره هوشمند در توصیف احتمالاتی دینامیک انتقال رسوب بستر بعد از آستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59457.3050

حامد فرهادی؛ کاظم اسماعیلی؛ مانوسوس والیراکیس؛ عبدالرضا ظهیری


مدلسازی عددی سه‌بعدی تونل‌های ژئوترمال و میزان انرژی دریافتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58760.3001

محمد علیایی؛ سید رائف شیخ احمدی؛ محمد امیر کیانی فردویی


تاثیر حضور لای بر رفتار چرخه ای و پساچرخه ای ماسه سست اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58786.3003

سعیده محمدی؛ سید ابوالحسن نائینی


ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌ای محصورشده با الیاف پلیمری FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59497.3053

مجتبی حنطه؛ هانیه ملک؛ محمود اکبری


اندازه گیری پیوسته درجه اشباع و مکش بافتی خاک های غیر اشباع با استفاده از دستگاه جدید منحنی مشخصه آب- خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59333.3045

علی میرزایی؛ محمد مرتضایی؛ سید ابوالحسن نائینی


مدلسازی عوامل مؤثر در تغییر تمایل استفاده از تاکسی اینترنتی در شرایط کوید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59510.3057

آصف خیری؛ امیررضا ممدوحی


مدلسازی رفتاری تأثیر تاکسی‌های اینترنتی بر وابستگی به خودروی شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59516.3058

سید رضا اسماعیل زاده؛ امیررضا ممدوحی


بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای فولادی، برنجی و برنزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59572.3061

بهمن شروانی تبار؛ سعید انتقامی مایان؛ ارژنگ صادقی


ارزیابی اثرات همه‌گیری ویروس کووید19 بر انتخاب شیوه‌های فعال سفر دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.58413.2976

محمدهادی میرناصری؛ سیدمحمدحسین دهناد؛ علی نادران