تعداد مقالات: 2015
تخمین ماکزیمم پاسخ سیستم‌های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه نزدیک گسل با بکارگیری روش‌های خطی‌سازی معادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59600.3063

محمدرشید سلیمی؛ مهران بایزیدی؛ کامران نوبخت وکیلی؛ آزاد یزدانی


ارزیابی استاتیکی و چند‌مرحله‌ای مقاومت بیرون کشش ژئوسل ها در خاک های دانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59660.3065

علی نمایی کهل؛ علیرضا اردکانی؛ محمود حسنلوراد


شناسایی ترک در اعضای بتنی با استفاده از مدل‌های رمزگذار-رمزگشا بر پایه یادگیری عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59482.3054

علی بخشی؛ محمد موسوی


مطالعه عددی اتصالی نوین به صورت کاملا پیچی به منظور اتصال گیردار تیر به ستون با استفاده از مقاطع سپری شکل و نبشی جان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59751.3069

امیر رضا قیامی آزاد؛ مهدی قاسمیه؛ مهدی دره زرشکی


تحلیل استاتیکی پوسته استوانه‌ای ایزوتروپ جانبی چندلایه سه‌بعدی متقارن محوری با استفاده از توابع پتانسیل تغییرمکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59265.3039

بهرام نوائی نیا؛ زهرا محمدی؛ عزیزاله اردشیر بهرستاقی


توسعه روش بدون شبکه چندربعی برای آنالیز مسائل اندرکنش دینامیکی سد، مخزن و پی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60113.3085

رضا بابایی؛ احسان جباری؛ مرتضی اسکندری قادی


شناسایی و تشخیص آسیب جداشدگی در ستون‌‌‌ کامپوزیت CFST با استفاده از داده‌های دینامیکی مودال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59903.3075

آرمان مام عزیزی؛ محتشم خان احمدی؛ کامران نوبخت وکیلی


بررسی و مقایسه مؤثرترین روش‌های بهبود عملکرد پس از آتش ستون‌های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60114.3086

حامد مخدومی درمیان؛ رضا رهگذر؛ محسن محمدی زاده؛ امیر ساعدی داریان؛ کامبیز نرماشیری


ارزیابی عملکرد بتن پارچه‌ای در پناهگاه تعجیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59061.3022

فرزاد امیری؛ محمد فیاض؛ محسن امین رعیا


مدل نظری قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال در محیط پیچیده مطالعه چندموردی: قراردادهای مشارکت آزادراهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.58562.2987

سید محمد مهدی میرمعزی؛ محمد حسین صبحیه


ارزیابی نقش متغیرهای پنهان فردی در پذیرش سیاست‌های مدیریت تقاضا: نمونه موردی طرح ترافیک زوج یا فرد تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59669.3066

علیرضا ماهپور؛ سعیده سعیدی شهریور


توسعه مدل ریسک لرزه ای زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز ( مطالعه موردی: پالایشگاه گازی پارسیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59884.3077

سیدمهدی موسوی؛ مهدی انصاری؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی


افزایش دقت رویکرد پردازش تصویر دو بعدی جهت تخمین منحنی های تنش – کرنش درآزمایش های سه محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60142.3089

حسین جهان خواه؛ سپهر نظری؛ جواد جلیلی


تحلیل قابلیت اعتماد قطعات چوبی مقاوم‌سازی شده با FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60571.3109

سهیل پالیزی؛ وهب توفیق


ارزیابی رویکرد استاتیکی خطی در طراحی لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی براساس عملکرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60067.3083

منیره قندهاری؛ محمود اکبری؛ مجتبی حنطه؛ امید پناهی