تعداد مقالات: 1956
1951. بررسی اثر تزریق نزولی بر شکل گیری بلورهای کلسیت در سیمانتاسیون بیولوژیکی خاک های ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58397.2975

مائده کشاورز باحقیقت؛ محمد آزادی


1952. ارزیابی آزمایشگاهی روند ایجاد آشفتگی جریان در دریچه کنترل تخلیه‌کننده تحتانی سد بر پایه نظریه کولموگروف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.59129.3030

محمد حسین میرآبی؛ احسان جباری؛ طاهر رجایی؛ کیوان سیدی نیاکی


1953. بررسی آزمایشگاهی مقاومت‌های مکانیکی و سازه ای مخلوط‌‌های بتنی حاوی ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف‌های مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57356.2904

مهدی نوروزی؛ محمد کاظم شربتدار


1954. بررسی عددی کمانش خطوط لوله فولادی تحت اثر بار فشاری محوری خروج از مرکز و فشار خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58963.3014

کیا بادامچی؛ حسین شوکتی


1955. مطالعه عددی رفتار ناهمسان ماسه در شرایط زهکشی شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.57689.2927

محمدجواد صفاریان؛ هادی محمدزاده رومیانی؛ حمیدرضا رازقی؛ رضا ذاکری؛ حامد آبده کیخا


1956. بررسی تأثیر ترک در رفتار مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری تک‌محوری فشاری با استفاده از روش المان گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58476.2981

مهرداد امامی تبریزی؛ وحید قربانپور