تعداد مقالات: 1753
1626. معرفی کتاب

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 123-126


1627. خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 94-91


1628. آشنایی با نرم‌افزار "Mathematica"

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 81-84

فرانک میلانی


1629. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 60-63


1630. معرفی کتاب

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 63-66


1632. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 19، 24- ویژه مهندسی، تابستان 1382، صفحه 104-104


1633. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 139-144


1634. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 129-136


1635. تحلیل دیوارهای برشی بتنی تخت سوراخ‌دار

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 85-87

مصطفی توکلی؛ سعید رشیدی


1637. بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو


1638. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 135-135


1639. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 144-144


1640. معرفی کتاب

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 90-93


1642. ارزیابی "نیاز زاویه درز انقطاع" قاب های خمشی فولادی مجاور تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5316.2232

مصطفی خاتمی؛ محسن گرامی؛ علی خیرالدین


1643. تأثیر میزان نوع و درصد کانی رسی بر خواص خاک‌های رسی تثبیت‌شده با آهک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2226.2139

ساناز سلطانی نژاد؛ صلاح الدین حمیدی؛ سید مرتضی مرندی


1644. بررسی و مقایسه رفتار خزشی خاکهای ریزدانه گروه‌های رس و لای در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2281.2158

عبدالحسین حداد؛ علی اولیائی


1645. تخمین عمق آب شستگی پایه پل در جریان غیردائم و بستر مسلح با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی و آلگوریتم های بهینه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5075.2199

سمانه کارخیران؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ مریم ذکری


1646. روش المانهای کاربردی اصلاح شده مبتنی بر مفهوم انرژی جهت تحلیل سازه ها در محدوده تغییر شکلهای کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5582.2251

حمیدرضا توکلی؛ محمدرضا شکری


1647. بررسی اثر انواع اتصالات گیردار بر رفتار قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیش‌رونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5613.2273

غلامرضا نوری؛ ابوالفضل یوسف پور اوندری؛ امیر قنویی رستگار


1648. تأثیر تغییر زاویه اعضای قطری بر ضریب رفتار و منحنی شکنندگی فروریزش سازه های دایاگرید فولادی میان مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5434.2245

علی سید کاظمی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی


1649. تاثیر توالی لرزه‌ای بر منحنی‌های شکنندگی سیستم‌های دوگانه کوتاه‌مرتبه قاب خمشی با مهاربند واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5211.2217

نوروز جهان؛ امیرمهدی حیدری تفرشی؛ محسن گرامی


1650. بررسی عددی اثر استفاده از خاک مسلح شده به‌وسیله ژئوفوم در کاهش اثرات ناشی از بارگذاری انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5676.2279

مهدی خداپرست؛ رضا محمد مومنی