تعداد مقالات: 1753
1476. معرفی کتاب

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 92-93


1478. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 136-140


1480. محاسبات مهندسی نفت با پارامتر‌های فازی

دوره 23، 39- ویژه مهندسی و علم و مواد، پاییز 1386، صفحه 101-106

حمید رضا خاتمی؛ محمد رنجبر؛ مهین شفیعی


1481. معرفی کتاب

دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، تابستان 1386، صفحه 127-129


1482. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 23، 37- ویژه عمران و مکانیک، بهار 1386، صفحه 124-128


1483. معرفی کتاب

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 99-102


1484. مروری برکنگره ملی مهندسی شیمی ایران "تجربه چهارم"

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 70-72


1485. خلاصه مقالات به انگلیسی

دوره 13، 14- اهمیت و نقش تحصیلات تکمیلی در تربیت نیروی انسانی، زمستان 1376، صفحه 94-91


1486. معرفی کتاب

دوره 12، 13- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت، زمستان 1375، صفحه 70-72


1488. خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 10، 7- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (2)، فروردین 1373، صفحه 69-72


1489. خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها

دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، آذر 1372، صفحه 85-88


1490. پست الکترونیکی؛ شبکه‌های آموزش و پژوهش

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 73-75

ابراهیم مقیب‌زاده مشایخ


1495. کاربرد مدل‌های آماری بِیزی در تحلیل داده‌های فیزیکی و شیمیایی آب‌های سطحی شمال و نوب شرق تهران

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 133-145

غلامرضا اسدالله‌فردی؛ سیدیاسر صمدی؛ محمدرضا مشکانی


1496. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 24، شماره 42، بهار 1387، صفحه 183-188


1497. زمین‌لغزش بزرگ دشتگان رودبار (مسیر آزادراه رشت ـ قزوین) بررسی علل و چگونگی پایدارسازی آن

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 119-127

سیدعبدالله اکرامی راد؛ ابوالفضل اسلامی؛ جواد رزاقی