تعداد مقالات: 1747
1626. روشی مبتنی بر طراحی عملکرد برای تعیین ضریب اصلاح ظرفیت اعضای قاب خمشی فولادی تحت بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.4922.2176

پویا زکیان؛ قاسم دهقانی اشکذری


1627. مطالعه تاثیر کلینوپتیلولایت بر پارامترهای مقاومتی خاک‌ رس‌ ماسه‌دار و بررسی نحوه گسیختگی در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5655.2258

علی محمد رجبی؛ شیما بخشی


1628. بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر مورفولوژی کاسپهای ساحل بندر رودیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2261.2152

مهدی عجمی؛ الهام ذاکری انارک؛ امیر جباری خامنه؛ احمد رضایی مزیک


1629. مدل‌سازی شدت تصادفات در گذرگاه های همسطح جاده و ریل ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2279.2157

مرتضی محسنی؛ سیدعلی حسینی؛ مرتضی باقری


1630. ارزیابی و پیشنهاد راهکار مقابله با عوامل موثر بر تاخیر در روند اجرای پروژه‌های مسکونی در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2285.2163

امین الوانچی؛ نیما فرمانی؛ سیامک حاجی یخچالی


1631. تاثیر نوع خاک در خصوصیات رطوبتی و هیدرولیکی غیراشباع (مطالعه موردی خاکهای منطقه نازلوی شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5022.2193

کاظم بدو؛ هادی علی اشرفی


1632. مدل رفتاری چسبندگی- لغزش میلگرد مدفون در بتن با طول مهاری کم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5027.2195

مرتضی مهمی؛ وحید بروجردیان


1634. طراحی بهینه قاب‏های خمشی فولادی براساس سطوح عملکرد، با معیار تغییرمکان هدف بام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5196.2212

سید روح الله حسینی واعظ؛ فرزاد کریمی


1635. ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با سیستم باربر جانبی دوگانه دارای نامنظمی غیرهندسی در امتداد ارتفاع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5396.2238

ابراهیم فدایی؛ حمزه شکیب؛ علیرضا آذربخت


1636. ارزیابی "نیاز زاویه درز انقطاع" قاب های خمشی فولادی مجاور تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5316.2232

مصطفی خاتمی؛ محسن گرامی؛ علی خیرالدین


1637. تأثیر میزان نوع و درصد کانی رسی بر خواص خاک‌های رسی تثبیت‌شده با آهک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2226.2139

ساناز سلطانی نژاد؛ صلاح الدین حمیدی؛ سید مرتضی مرندی


1638. بررسی و مقایسه رفتار خزشی خاکهای ریزدانه گروه‌های رس و لای در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2281.2158

عبدالحسین حداد؛ علی اولیائی


1639. تخمین عمق آب شستگی پایه پل در جریان غیردائم و بستر مسلح با استفاده از سیستم عصبی- فازی تطبیقی و آلگوریتم های بهینه سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5075.2199

سمانه کارخیران؛ عبدالرضا کبیری سامانی؛ مریم ذکری


1640. روش المانهای کاربردی اصلاح شده مبتنی بر مفهوم انرژی جهت تحلیل سازه ها در محدوده تغییر شکلهای کوچک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5582.2251

حمیدرضا توکلی؛ محمدرضا شکری


1641. بررسی اثر انواع اتصالات گیردار بر رفتار قاب خمشی فولادی تحت خرابی پیش‌رونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5613.2273

غلامرضا نوری؛ ابوالفضل یوسف پور اوندری؛ امیر قنویی رستگار


1642. تأثیر تغییر زاویه اعضای قطری بر ضریب رفتار و منحنی شکنندگی فروریزش سازه های دایاگرید فولادی میان مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5434.2245

علی سید کاظمی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی


1643. تاثیر توالی لرزه‌ای بر منحنی‌های شکنندگی سیستم‌های دوگانه کوتاه‌مرتبه قاب خمشی با مهاربند واگرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5211.2217

نوروز جهان؛ امیرمهدی حیدری تفرشی؛ محسن گرامی


1644. بررسی عددی اثر استفاده از خاک مسلح شده به‌وسیله ژئوفوم در کاهش اثرات ناشی از بارگذاری انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5676.2279

مهدی خداپرست؛ رضا محمد مومنی


1645. مطالعه رفتار زمان مند خاک های رسی نرم در گودبرداری های عمیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5207.2216

جعفر ملکی؛ علی پاک


1646. بررسی نقش پارامترهای موثر در رفتاراتصال پس کشیده ی تیر فولادی به ستون مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5187.2209

محسن عزیزی؛ نوید سیاه پلو


1647. تحلیل لرزه‌ای مخازن جداسازی شده ذخیره آب تحت اثر زلزله‌های پریودبلند با استفاده از روش تحریک بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.4939.2187

علی احمدی؛ Naser Khaji؛ ارسلان بذرافشان


1648. استفاده از روش بازنمونه‌گیری داده‌ها در تدقیق رابطه کاهندگی بور-اتکینسون 2008

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5685.2262

زینب رفیعی؛ علیرضا آذربخت؛ زینت رجبی


1649. بررسی احتمالاتی جابجایی شمع تحت اثر بار دینامیکی با استفاده از روش وینکلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.50077.2281

علی جوهری؛ رقیه شیروانی


1650. ارزیابی آزمایشگاهی ستون‌های بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله‌های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح‌گذاری در نزدیک سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5635.2254

علی سیفی؛ عبدالله حسینی؛ محمد صادق معرفت؛ محمد خانمحمدی