تعداد مقالات: 1753
1514. بهره‌گیری از فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان در تحویل یک‌پارچه‌ی اقلام پروژه

دوره 33.2، شماره 1.1، بهار 1396، صفحه 129-135

10.24200/j30.2017.2454

وحید شاه حسینی؛ محمدحسن سبط؛ حسین حجرالاسودی


1518. طراحی، ساخت و کنترل یک مدل خودرو بادی ایرفویلی

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 125-134

مرتضی خیاط؛ منوچهر راد


1522. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 101-101


1523. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 100-100


1524. فهرست مقالات به انگلیسی

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، بهار 1380، صفحه 104-104


1525. چکیده مقالات به انگلیسی

دوره 34.2، شماره 1.1، بهار 1397، صفحه 145-154