تعداد مقالات: 1848
208. سرمقاله

دوره 8، شماره 3، آذر 1371، صفحه 4-4


209. سرمقاله

دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 4-4


210. سرمقاله

دوره 8، شماره 1، خرداد 1371، صفحه 4-4


211. ارزیابی تغییر شرایط محیطی خاک روان‌گرا بر تونل‌های پوشش‌دار

دوره 24، شماره 46.1، زمستان 1387، صفحه 11-20

محمد آزادی؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی


212. تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های PZT

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 13-17

علی نعمتی؛ کاظم پورآذرنگ؛ شهاب خامنه اصل


213. برآورد تابع خسارت برای ساختمان‌های غیرمهندسی‌ساز در منطقه‌ی زرند

دوره 2-27، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 13-19

محمدرضا قائمقامیان؛ سمیه احمدزاده؛ نوربخش میرزایی


214. تحلیل ساختار صنعت خدمات مشاوره‌ی مهندسی در ایران براساس مدل رقابتی پورتر

دوره 2-28، شماره 3، بهار 1391، صفحه 13-19

زهره سلطانی؛ عباس بخشیانی؛ مسعود مفید


215. مطالعه‌ی رفتار ماسه‌ی بندرانزلی به‌کمک نتایج آزمایش‌های تانک شفاف و میز لرزه

دوره 25، شماره 48.1، تابستان 1388، صفحه 15-22

امیر آصفی؛ ابوالفضل اسلامی؛ میراحمد لشته نشایی


216. ارزیابی تیرهای فلزی تقویت‌شده با الیاف بسپاری (پلیمری) مرکب

دوره 2-27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-19

علیرضا رهایی؛ سیدحامد غفاری


219. هیأت تحریریه ی تخصصی

دوره 22، شماره 35، پاییز 1385، صفحه 2-2


220. هیأت تحریریه تخصصی

دوره 22، شماره 33، تابستان 1385، صفحه 2-2


221. هیأت تحریریه تخصصی مجله

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 2-2


222. سرمقاله : جامعه ی دانش بر فراگیر

دوره 18، ویژه نامه (( فناوری اطلاعات))، بهار 1381، صفحه 2-2


223. سرمقاله:‌ زیست فناوری و چشم انداز توسعه

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 2-2


225. سرمقاله: مؤلفه های توسعه پایدار و ...

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 2-2