نویسنده = یلدا سیما
تعداد مقالات: 1
1. اثرات نامطلوب ورودی‌های شهر در ایران و ضرورت اصلاح آن‌ها

دوره 2-27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 53-65

هومن ثبوتی؛ یلدا سیما