نویسنده = سیدتقی اخوان نیاکی
تعداد مقالات: 2
1. یافتن مقدار سفارش و برنامه‌ی تخفیف در زنجیره‌ی عرضه‌ی دو سطحی

دوره 20، شماره 28، پاییز 1383، صفحه 70-78

شادی حاجی نوروزی؛ سیدتقی اخوان نیاکی