نویسنده = سیدجواد مهدوی
تعداد مقالات: 1
1. روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز

دوره 19، 25 - ویژه علوم و مهندسی، پاییز 1382، صفحه 78-85

عبدالرضا مالکی؛ محمدرضا ذوالقدری؛ سیدجواد مهدوی