نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
تحلیل قابلیت اعتماد قطعات چوبی مقاوم‌سازی شده با FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.60571.3109

سهیل پالیزی؛ وهب توفیق