نویسنده = محمدحسین صنعتی
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت موجودات زنده‌ی تراژنی در زیست‌فناوری

دوره 16، 18 - ویژه زیست فناوری، تابستان 1379، صفحه 23-29

فاطمه الستی؛ محمدحسین صنعتی