نویسنده = جلال‌الدین شایگان
تعداد مقالات: 1
1. تصفیه و دفع فاضلاب در تهران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، بهار 1377، صفحه 58-60

جلال‌الدین شایگان