نویسنده = محمود نادری
تعداد مقالات: 3
بررسی پایایی بتن های خود متراکم ساخته شده از سنگدانه های مختلف تحت اثر محیط سولفاته با استفاده از آزمون "پیچش"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58151.2959

علی صابری ورزنه؛ محمود نادری؛ ابوالفضل رشوند آوه


تأثیر سنگدانه ‎ها در مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن

دوره 37.2، شماره 4.1، اسفند 1400، صفحه 81-92

10.24200/j30.2021.57637.2923

علیرضا کبودان؛ محمود نادری