نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
اثر توام نرخ بارگذاری و طول شکاف بر مقاومت کششی برزیلی سنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59263.3038

پیام اسدی؛ احمدعلی فخیمی