نویسنده = حسین تاجمیر ریاحی
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه ی تحلیلی رفتار لرزه یی دیوار حائل در خاک ناهمگن

دوره 35.2، شماره 1.2، بهار 1398، صفحه 31-40

10.24200/j30.2018.1781.1963

حسین تاجمیر ریاحی؛ سیدحمیدرضا موسوی


3. مدل سازی رفتار چرخه‌یی سازه‌ها با در نظر گرفتن اثرات باریک‌شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 63-72

مهران زینلیان؛ مهدی مختاری؛ حسین تاجمیر ریاحی


4. ارزیابی روش زمان دوام در آنالیز لرزه‌یی سیستم لرزه‌بر قاب مقاوم جانبی T شکل

دوره 31.2، شماره 1.1، بهار 1394، صفحه 119-128

مهدی گرزین؛ حسین تاجمیر ریاحی؛ پیام اشتری


5. تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 23-31

دانیال واعظی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفایی؛ حسین تاجمیر ریاحی