نویسنده = حمیدرضا غفوری
تعداد مقالات: 3
3. کشف آسیب در سازه‌ها توسط آنالیز موجک با استفاده از داده‌های آنالیز مودال

دوره 31.2، شماره 1.2، بهار 1394، صفحه 111-121

یونس فولاد قدم؛ حمیدرضا غفوری