نویسنده = نادر هاتف
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 49-63

سیدمحمد بینش؛ نادر هاتف؛ ارسلان قهرمانی


3. تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه

دوره 23، شماره 40.1، زمستان 1386، صفحه 3-11

نادر هاتف؛ محمد حاجی عزیزی؛ ارسلان قهرمانی