نویسنده = محسن تهرانی زاده
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اثرات صلبیت فونداسیون در مسیر گسلش در گسل های شیب لغز معکوس

دوره 33.2، شماره 2.2، تابستان 1396، صفحه 61-67

10.24200/j30.2017.4558

محسن تهرانی زاده؛ مهسا مرادی شقاقی


3. تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی سیستم دال و دیوار بتنی به‌روش ایستای غیرخطی

دوره 2-28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 95-100

محسن تهرانی زاده؛ شیما عزیززاده