نویسنده = علی فاخر
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل عملکرد دیواره میخ کوبی در تثبیت دیواره ی گودبرداری‌های عمیق بر اساس سطوح خرابی سازه‌های مجاور گود

دوره 31.2، شماره 4.2، زمستان 1394، صفحه 123-131

ابراهیم نعیمی فر؛ سیدشهاب الدین یثربی؛ علی فاخر؛ علی اکبر گلشنی


2. دقت نتایج ظرفیت باربری شمع حاصل از اندازه‌گیری‌های دینامیکی با استفاده از روش P‌D‌A

دوره 2-26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 73-84

محمدمهدی خوشبخت مروی؛ علی فاخر؛ محمدصادق معرفت


3. تحلیل پی گسترده‌ی مستقر بر شمع و خاک و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و جدید در طراحی گروه شمع

دوره 24، شماره 44، پاییز 1387، صفحه 29-38

علی فاخر؛ بهاره بادینلو؛ احسان سرقینی