نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
توسعه مدل ریسک لرزه ای زیان ناشی از توقف تولید در واحدهای پالایشگاهی گاز ( مطالعه موردی: پالایشگاه گازی پارسیان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.24200/j30.2022.59884.3077

سیدمهدی موسوی؛ مهدی انصاری؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی


ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 131-139

10.24200/j30.2020.54432.2639

محمد علی داستان دیزناب؛ سیدمهدی موسوی؛ محمد کریمی مهرآبادی؛ محسن آخانی