نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 6
بررسی آزمایشگاهی رفتار کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند

دوره 34.2، شماره 4.1، اسفند 1397، صفحه 37-46

10.24200/j30.2019.1425

محمد حسین ثقفی؛ هاشم شریعتمدار؛ علی خیرالدین


بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده با ورقه‌های کامپوزیتی CFRP

دوره 33.2، شماره 4.2، اسفند 1396، صفحه 71-79

10.24200/j30.2018.1278

ابراهیم زمانی بیدختی؛ هاشم شریعتمدار


طراحی کنترل‌کننده ی فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله

دوره 32.2، شماره 2.1، شهریور 1395، صفحه 49-58

حسام الدین مشکوه رضوی؛ هاشم شریعتمدار