نویسنده = علی نعمتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر افزودنی‌های اکسید لانتانیم و نئودیم بر ریزساختار و خواص الکتریکی سرامیک‌های PZT

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 13-17

علی نعمتی؛ کاظم پورآذرنگ؛ شهاب خامنه اصل


2. بررسی تأثیر دمای عملیات هیدرونرمال بر ترکیب شیمیایی، مورفولوژی و پایداری حرارتیِ نانوذراتِ هیدروکسی آپاتیتِ سنتزشده در حضور عامل فعال سطحی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 69-75

مهرناز سالاریان؛ مهران صولتی هشجین؛ سیده سارا شفیعی؛ علی نعمتی؛ رضا سالاریان