نویسنده = فرناد نصیرزاده
تعداد مقالات: 5
3. پیش‌بینی بهره‌وری نیروی انسانی و بررسی تأثیر آن در نحوه‌ی عملکرد پروژه

دوره 31.2، شماره 1.2، بهار 1394، صفحه 101-110

فرناد نصیرزاده؛ پویا نوجه دهی


4. ارائه‌ی یک مدل تحلیلی برای تخصیص کمّی ریسک در پروژه‌های ساخت

دوره 2-30، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 69-75

فرناد نصیرزاده؛ حامد مازندرانی؛ مهدی روح پرور


5. شبیه‌سازی پیامدهای هم‌زمان ریسک‌ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌ها

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 3-11

فرناد نصیرزاده؛ مصطفی خانزادی؛ عباس افشار