نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 3
تحلیل ارتجاعی-خمیری خاک‌های مسلح بااستفاده از روش درون‌یابی نقطه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 49-63

سیدمحمد بینش؛ نادر هاتف؛ ارسلان قهرمانی


تحلیل مکانیکی توده‌های سنگی درزه‌دار با استفاده از روش بدون شبکه

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 3-11

نادر هاتف؛ محمد حاجی عزیزی؛ ارسلان قهرمانی