نویسنده = حسین ولی قزوینی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی سیستمی تحلیل وضعیت دانشگاه و صنعت در ایران

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 54-61

عبدالحمید اشراق‌نیای جهرمی؛ حسین ولی قزوینی