نویسنده = بهمن مهری
تعداد مقالات: 2
1. توابع فوق مثلثاتی و کاربرد‌های آن

دوره 21، 30 - ویژه علوم و مهندسی، تابستان 1384، صفحه 7-11

مرتضی بیات؛ حسین تیموری فعال؛ بهمن مهری


2. حل عددی معادله‌ی پواسون خطی و غیر خطی در R3

دوره 17، 20 - ویژه علوم و مهندسی، زمستان 1380، صفحه 62-69

بهمن مهری