نویسنده = امیررضا ممدوحی
تعداد مقالات: 12
1. یک کاربرد تخصیص تعادل کاربر تصادفی در برآورد ماتریس مبدأ- مقصد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.24200/j30.2021.58387.2974

هادی قلی؛ امیررضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


6. تحلیلی سلسله‌مراتبی از نقش همزمان پارکینگ و فود‌کورت در سفر به مراکز تجاری

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 23-30

10.24200/j30.2018.1358

علیرضا ماهپور؛ امیررضا ممدوحی؛ طه حسین رشیدی؛ محمود صفارزاده


7. نقش توأم فاصله و مالکیت خودرو بر انتخاب شیوه سفر دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 34.2، شماره 2.2، تابستان 1397، صفحه 35-43

10.24200/j30.2018.1370

امیررضا ممدوحی؛ افشین شریعت مهیمنی؛ میلاد مهدی زاده


8. تأثیر نگرش والدین در تمایل آنها نسبت به پیاده‌روی کودکان در سفرهای تحصیلی

دوره 34.2، شماره 1.1، بهار 1397، صفحه 97-106

10.24200/j30.2018.1324

سینا داودی؛ امیررضا ممدوحی؛ محسن فلاح زواره


10. نقش درک از خطر و نگرانی‌های والدین بر سفر مستقل کودکان به مدرسه

دوره 33.2، شماره 3.2، پاییز 1396، صفحه 75-83

10.24200/j30.2017.20099

میلاد مهدی‌زاده؛ امیررضا ممدوحی


11. اثرسنجی اقتصادیِ استفاده از دورتحصیلی به‌عنوان راهکار مدیریت تقاضای سفرهای تحصیلی

دوره 2-27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 17-22

امیررضا ممدوحی؛ علیرضا ماهپور؛ محمد مصطفی مسعودی


12. تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل‌ونقل شهری

دوره 2-27، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 41-51

احمدرضا جلالی نائینی؛ مینا مجتهدزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ مهرداد علیمرادی