نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 3
1. سینتیک واکنش گوگردزدایی عمیق هیدروژنی برای برش نفتی گازوئیل

دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، پاییز 1388، صفحه 47-53

سعید شکری؛ مرتضی تاجریان؛ مهدی محمدی؛ حمید گنجی؛ اشرف دهقانی؛ هومن جواهری زاده


3. شبیه‌سازی خشک‌کردن پاششی پودر شوینده

دوره 24، 41 - ویژه مهندسی شیمی، بهار 1387، صفحه 41-47

منصور کلباسی؛ مهدی محمدی