نویسنده = حسن طاهرخانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر افزودن خرده لاستیک صنعتی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح رس کائولینیتی

دوره 33.2، شماره 2.2، تابستان 1396، صفحه 99-109

10.24200/j30.2017.4563

میلاد تاج دینی؛ حسین زرتاج؛ حسن طاهرخانی


2. بررسی خواص مکانیکی مصالح ماسه‌یی در فصل مشترک با بتن آسفالتی

دوره 2-30، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 35-44

رضا مهین روستا؛ حسن طاهرخانی؛ میلاد تاج الدینی