نویسنده = رضا پورحسینی
تعداد مقالات: 3
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد خاکریز مسلح‌شده روی حفره کم عمق

دوره 35.2، شماره 2.1، شهریور 1398، صفحه 115-121

10.24200/j30.2018.2026.2070

رضا پورحسینی؛ علی صالحی رضا آبادی؛ کاوه سعیدنیا


بررسی اندرکنش خاک ـ دیوار غیر مسلح زیرزمین

دوره 31.2، شماره 2.2، شهریور 1394، صفحه 79-86

رضا پورحسینی؛ نوید سلطانی


ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه‌ی سست مقاوم‌شده با لایه‌ی ماسه‌ی مسلح

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 73-79

رضا پورحسینی؛ سید نوید حسینی ناوی