نویسنده = محمود اکبری
تعداد مقالات: 2
ارائه مدل‌های تلفیقی MARS-PSO و ELM-PSO درتخمین مقاومت فشاری بتن در ستون‌های‌ بتنی دایره‌ای محصورشده با الیاف پلیمری FRP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.24200/j30.2022.59497.3053

مجتبی حنطه؛ هانیه ملک؛ محمود اکبری