نویسنده = علی کمک پناه
تعداد مقالات: 4
3. تعیین ضریب شبه استاتیکی دیوارهای خاک مسلح بر اساس عملکرد لرزه‌یی

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 33-43

علی کمک پناه؛ رضا صادق زادگان؛ مجید یزدان دوست