نویسنده = شریف شاه بیک
تعداد مقالات: 3
1. اثر فرضیات سخت‌شدگی چرخه‌یی فولاد در رفتار اتصالات فولادی

دوره 31.2، شماره 2.1، تابستان 1394، صفحه 35-44

شریف شاه بیک؛ سجاد صادقی دزکی


2. بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز

دوره 2-30، شماره 1.2، بهار 1393، صفحه 53-61

سروش جلیلوند؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی


3. بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن

دوره 2-29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 61-70

محمدرضا یعقوبی؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی