نویسنده = مرتضی اسماعیلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی و عددی کارایی ریزشمع‌ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه‌آهن

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 59-72

مرتضی اسماعیلی؛ مرتضی قارونی نیک؛ فرید خیر


2. مطالعه‌ی موردی بر روی تأثیر شکل گودال‌های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار

دوره 2-30، شماره 1.1، بهار 1393، صفحه 81-87

جبار علی ذاکری؛ مرتضی اسماعیلی؛ سید علی مسیبی


3. تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی

دوره 2-29، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 117-126

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ پریسا حاجی عبدالرزاق